mr. Angelique Perdaems

Angelique Perdaems werkt sinds 2012 bij Hertoghs advocaten en is in 2013 beëdigd als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen. Met Anke Feenstra schreef zij het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’.

“Elke cliënt is uniek, elk fiscaal probleem is uniek. Dat maakt het uitdagend om voor elk fiscaal probleem de beste oplossing te vinden. Dit doe ik door overtuigende en vernieuwende argumenten aan te dragen en de zaak zowel feitelijk als juridisch tot op de bodem uit te zoeken.”

Angelique is docent formeel belastingrecht aan Tilburg University. Zij is ook vaste medewerker bij NDFR waarvoor zij artikelen op het gebied van formeel belastingrecht becommentarieert daarnaast annoteert zij in NTFR en NL-Fiscaal.  Zij publiceert tevens regelmatig in diverse vakbladen over onderwerpen die onze praktijk raken zoals cassatie, inkeer en navordering. Angelique is lid van de Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB). Bij de oprichting van deze vereniging in maart 2013 was zij nauw betrokken. Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Zij is tevens lid van de Adviescommissie Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Angelique is vijf jaar werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Door intensief samen te werken met raadsheren en advocaten-generaal heeft zij zich de cassatietechniek eigen gemaakt. De kennis en ervaring die zij bij de Hoge Raad heeft opgedaan, zet zij als cassatieadvocaat in bij het geven van cassatieadviezen en het voeren van procedures bij de Hoge Raad. Zij heeft tevens als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda. Angelique was tijdens haar studie Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkzaam bij de Belastingdienst.

Volgende editie

Live uitzending - 11 december 2018

Contact

Sdu Licent Academy

Prinses Beatrixlaan 116,  2595 AL Den Haag

070-3780750 | info@taxtalks.nl

Probeer het zelf!

Voor € 49 ontvangt u 1 maand lang de verschillende edities van Tax Talks.
Meer informatie >