Ruud de Smit MSc

Ruud de Smit is sinds 2010 als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De nadruk van de onderwijsactiviteiten ligt op de vennootschapsbelasting.
Als nevenactiviteit is hij als vaste medewerker verbonden aan het jurisprudentietijdschrift ‘Vakstudie Nieuws’ op de onderdelen vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht.
Hij heeft ook enkele publicaties in het tijdschrift ‘Weekblad Fiscaal Recht’ op zijn naam staan.

Volgende editie

Zie programmering

Contact

Sdu Licent Academy

Prinses Beatrixlaan 116,  2595 AL Den Haag

070-3780750 | info@taxtalks.nl

Probeer het zelf!

Voor € 95 ontvangt u 1 maand lang de verschillende edities van Tax Talks.
Meer informatie >